Skip to content
» Startsidan

Rickul/Nuckö Hembygdsförening


EstlandskartaSedan tidig medeltid har det i Estlands kusttrakter och på öarna funnits en svensktalande befolkning, estlands-svenskarna. Genom århundradena behöll de sitt språk och sin kultur. Deras antal var på 1930-talet cirka 8 000.

Ett av de större svenska områdena var Nuckö socken, med kommunerna Rickul och Nuckö, norr om staden Hapsal. Där utgjorde svenskarna ännu på 1930-talet en majoritet av befolkningen. Den större delen av dem flydde eller flyttade till Sverige under det andra världskrigets sista år.

Rickul/Nuckö Hembygdsförening, som är en kulturförening med säte i Stockholm, är en organisation för dem som har sina rötter i området eller av andra orsaker känner ett intresse för området och dess historia.

Årsmöte
Skrivet av Ingegerd Lindström 2017-04-23 - Senast uppdaterad 2017-04-23

 

Årsmöte 2017  Mats Ekmans stipendium

Årsmötet 2017 är avklarat. Vi var ca 70 personer som träffades på Immanuelskyrkan i Stockholm. Willy Heyman skötte själva årsmötet som vanligt med bravur. En av frågorna på årsmötet var hur vi skulle hantera den fina gåva vi fått av en av våra medlemmar. Det är en gård i Birkas som skall skänkas till föreningen. Det blev ett enhälligt beslut att föreningen tar in gården i sin ekonomi och verksamhet. Viktigt att säga att det inte är skrivet ännu men gåvogivaren har sedan september förra året klart deklarerat sin avsikt.

Årets mottagare av Mats Ekmans stipendium blev fyra herrar som tillsammans med en femte medlem har samlat material och skrivit boken "Rickul/Nucköområdet under sovjeiskt styre 1944-1991". Deras gedigna arbete med att samla material, intervjua människor och översätta beställda artiklar har resulterat i en mycket viktig bok. Därför var valet av stipendiater i år lätt för styrelsen att ta. Varför det endast var fyra av fem författare som fick stipendiet beror på att den femte medlemmen avled för ett antal år sedan.

 
Vinterfesten
Skrivet av Ingegerd Lindström 2017-02-05 - Senast uppdaterad 2017-02-05

img 0508img 0501          

Vinterfesten hölls lördagen den 4 februari och det var ca 40 personer som mötte upp i Rågsveds Folkets Hus. Vi fick äta en god klimpsoppa som Gunvor Strömbom hade tillagat och till detta var det gott bröd. Efter kaffe med kaka såg vi en film som hette "Fäkatern". Filmen bygger på en sann historia och berättade om Endel Nelis, en duktig fäktare, och hans liv som lärare i en skola i Hapsal. Filmen visade bekanta vyer då den utspelades i Hapsal på 50-talet. Men den visade också hur livet under ockupationen kunde te sig, med rädsla för att tala fritt, rädslan för att bli deporterad och hur livet ändå hade sin gång. Mer om Vinterfesten och filmen kan ni läsa i nästa nummer av Medlemsbladet. 

 

 
God fortsättning på år 2017!
Skrivet av Ingegerd Lindström 2017-01-06

Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året!
Vi hoppas det blir ett bra år. Vi vill också påminna om några datum så ni kan planera in dem i er kalender.

Vinterträff den 4 februari på Rågsveds Folkets Hus.
Anmälan senast 28 januari genom att sätta in 100 kr på föreningens PlusGirokonto.

Årsmöte den 22 april i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Ingen anmälan

Se Medlemsbladet för mer information.

 
Styrelsen informerar november
Skrivet av Ingegerd Lindström 2016-11-18

Den 14 november höll styrelsen sitt sista styrelsemöte för detta år. I december har vi inget styresemöte utan då bjuder vi in alla som har arbetat aktivt i föreningen under det gångna året. Det blir styrelsen, naturligtvis, samt alla kommittéer och även andra som ställt upp med olika insatser. Det är vårt sätt att tacka för deras arbete. Detta sker i början av december. Vi bestämde också datum för den traditionella Vinterfesten. År 2017 blir den i Rågsveds Folkets Hus. Exakt datum är ännu inte beslutat men vi återkommer om detta i nästa nummer av Medlemsbladet.

Styrelsen beslöt också att även detta års insamling skall gå till hjälpbehövande i Nuckö kommun.

Det lämnades också en rapport om valet till Kulturförvaltningen där föreningens två kandidater kom med. Det är Benny Vesterby och Ingegerd Lindström. Vi avvaktar nu Kulturministeriets beslut om vi som bor i Sverige får vara med i fortsättningen. Ännu har inget besked kommit. Den nya Kulturförvaltningen har sitt första sammanträde den 25 november på Kulturministeriet i Tallinn.

Årets årsmöte sker den 22 april 2017 och som vanligt är vi i Immanuelskyrkan. Mer information kommer i de två kommande numren av Medlemsbladet.

 

 
Styrelsen informerar oktober
Skrivet av Ingegerd Lindström 2016-10-21

Oktobers styrelsemöte hölls den 10:e. Vår kassör meddelade att medlemsantalet i år, hittills, är 880 medlemmar. Det är lite färre än föregående år men en minskning med endast 33 medlemmar. Vi vet dock att det brukar komma fler under året som går och det vore roligt om vi kan komma tillbaka till siffran 900. Framtidskommittén hade under sitt senaste möte diskuterat just frågan om medlemsrekrytering. Genom en rekryteringsinsats förra året fick vi ca 25 nya medlemmar och förslaget var att vi ska satsa på det i år också.

Om du vet att några av dina släktingar med rötter i Estland inte är med i vår förening, så uppmuntra dem att bli medlemmar!

Föreningen har bidragit med pengar till målning av taket på Nuckö kyrka. Pengarna har tagits från de insamlade medel som var öronmärkta för just Nuckö kyrka.

Göte informerade om att den 24 november anordnar Språkforskarna, under ledning av Henrik Rosenkvist, ett seminarium i Stockholm om estlandssvenska dialekter. Seminariet är öppet för allmänheten. Språkvetare talar på förmiddagen och diskussioner sker på eftermiddagen.

Göte informerade också om att Sveriges Radio avser att göra ett språkprogram med estlandssvenskar under hösten.

Erik Johansson har uppdaterat listan med olika hantverkare i vårt område. Listan går att hitta på vår hemsida. Logga in som medlem och gå till byggnadskommittén. Där finns listan på en hel del hantverkare som finns tillgängliga.

Vi diskuterade också de artiklar som Grupp 44 skrev och samlade. Detta digra dokument finns också tillgängligt på vår hemsida, men diskussionen var om man kunde göra något i bokform av materialet. Ingegerd och Göte fick i uppgift att undersöka detta till nästa möte. Det är ett mycket intressant och värdefullt material.

Nästa möte är den 14 november.

 
Styrelsen informerar september
Skrivet av Ingegerd Lindström 2016-09-15 - Senast uppdaterad 2016-09-20

sngfestenstrandfotbollStyrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte efter sommaren. Det var mest rapporter om vad sommaren innehållit och vi tror att alla som var med på vår Hemvändarvecka var nöjda, även i år. Vi startade med den traditionella strandfesten och fortsatte med gudstjänst i Rosleps kapell, gemensam middag på Roosta, vandring med Erik Johansson, en resa till Ösel på två dagar och en stadsvandring i Hapsal. Alla arrangemang blev lyckade och vädret var med oss hela tiden fram till fredagen då vi hade planerat en boule-turnering. Den regnade tyvärr bort.

Tidigare på sommaren hade Estlandssvenskarnas sång- och dansfest gått av stapeln vilket vi också fick rapport om. Föreningen var med och sålde böcker och informerade om vår förening.

Styrelsen beslöt också att undersöka hur informationstavlor på Rosleps kyrkogård kan utformas. Vi bör ha en informationstavla på flera språk vid minnesstenen och en vid Mats Ekmans grav.

Vi fick också information om den nya Kulturministerns inställning att de estlandssvenskar som är skrivna i Sverige inte längre får vara med och rösta eller sitta som ledamot i Kulturförvaltningen. Frågan är fortfarande ej helt avgjord men det ser ut som hans beslut håller. Det vore ett dråpslag mot Kulturförvaltningen i framtiden. Mer om detta i nästa numret av Medlemsbladet.

Nästa styrelsemöte är den 10 oktober.

 
Årsmötet 2016
Skrivet av Ingegerd Lindström 2016-04-24 - Senast uppdaterad 2016-04-24

alt

Så har årets årsmöte hållits. Vi var som vanligt i Immanuelskyrkan och det kom cirka 80 personer. Först hölls de obligatoriska årsmötesförhandlingarna som även i år leddes av Willy Heyman på ett föredömligt sätt. Både verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen godkändes och mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsens sammansättning blev densamma som förra året då de avgående ledamöterna tackat ja till ännu några verksamhetsår.

Efter kaffe med smörgås blev det den inbjudna gästen Mikael Sjövalls tur att hålla ett föredrag. Han höll ett mycket intressant föredrag och diskuterade bland annat kring frågan; vem är estlandssvensk, hur kommer det estlandssvenska att överleva i Estland och många andra intressanta frågor. Själv är han finlandssvensk och intresserad av minoriteternas fortsatta ställning i såväl Finland som Estland. Mer om föredraget kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.

Styrelsen informerade om den kommande Hemvändarveckan, om de återfunna kyrkoföremålen, om Estlandssvenskarnas sång- och dansfest i Hapsal den 2 juli, om lokalen på Roslagsgatan och den stundande förvaltningsreformen i Estland. Mer om allt detta kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.

Mikael Sjövall i samspråk med Sture Koinberg.

 
Broschyr om Roslep
Skrivet av Ingegerd Lindström 2015-12-07 - Senast uppdaterad 2015-12-18

RoslepbroschyrenGöte Brunberg har skrivit en 20-sidig tvåspråkig broschyr om sin hemby Roslep med namnet "Rooslepa, Rootsikeelne küla Eesti läänerannikul/Roslep, En svenskspråkig by vid Estlands västra kust". I den beskriver han kortfattat byns historia från dess grundande fram till nutid och också något om byns natur. Broschyren är främst riktad till Rosleps nuvarande estnisktalande befolkning men den har även svensk parallelltext.

Broschyren finns inte till försäljning men du kan ladda ned den i pdf-format genom att klicka här. Filen är ganska stor (16 MB) så det kan ta tid att ladda ned den över en långsam internetförbindelse.

Klicka på bilden för att förstora den!

 

 

 
Ny bok om Spithamn
Skrivet av Göte Brunberg 2015-12-07 - Senast uppdaterad 2016-09-20

Spithamnboken

I den tvåspråkiga boken "Spitham, Küla mis meeles/En by att minnas" presenterar Juta Holst byn Spithamn med fokus på etnografi och kulturhistoria. En by vars säregna lokala kultur och livsstil dog ut vid evakueringen av byborna till Sverige. Under sovjettiden dominerades byn av krigsmakten (kustbevakning och flygvärn), byns kolchos krympte ihop och byn förtvinade.

Boken kan beställas från Svenska Odlingens Vänner SOV. Klicka här för att komma till SOV:s hemsida.

 
Ny bok om estlandssvenskarna
Skrivet av Ingegerd Lindström 2015-06-16 - Senast uppdaterad 2015-06-16

altSkribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera   estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

 

 

Boken finns att beställa på SOV:s hemsida och kostar 200 kr för medlemmar i SOV samt 250 kr för icke medlemmar. Plus porto.

Den finns också att köpa på Aibolands museum, i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, på Roosta stugby samt i affären i Derhamn.

Den 2 juli klockan 13.00 presenteras boken på Aibolands museum.

 
Ny bok om Roslep
Skrivet av Göte Brunberg 2014-12-09 - Senast uppdaterad 2016-11-26

RoslepbokenI boken ”Gårdar och torpställen i Rosleps by på 1930-talet” gör Manfred Hamberg en tänkt vandring genom sin hemby. Under vandringen beskriver han varje gård och torp och lämnar detaljerade uppgifter om de personer som bor där.

Manfred Hamberg hann avlida innan boken kom ut men den har bearbetats och färdigställts av Bengt och Eva Heyman och kompletterats med kartor och fotografier.

Beställning görs hos Maja Granberg, tfn 070-7983869, eller med e-post till  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Priset är 80 kr + porto 42 kr.

Klicka på bilden för att förstora den!

 
Historiska kartor från Rickul/Nucköområdet
Skrivet av Göte Brunberg 2013-05-27 - Senast uppdaterad 2014-07-15

Karta från Rickuls gods 1866I Estlands nationalarkiv (Rahvusarhiiv), i vilket bland annat ingår Historiska arkivet (Ajalooarhiiv) och Riksarkivet (Riigiarhiiv), finns ett stort antal kartor från Rickul/Nucköområdet. De mest intressanta är de som godsen lät göra från mitten av 1800-talet i samband med att de enligt lag var tvingade att sälja större delen av marken till sina underlydande bönder. 

I tillägg till den information som kartorna ger i sak kan man också betrakta många av dem som rena konstverk.

Många av kartorna i arkivet kan studeras med hög upplösning via internet med hjälp av söktjänsterna AIS (Arhiivi Infosüsteem) och KIS (Kaartide Infosüsteem). En del av dem kan också, med lägre upplösning (72 pixel/tum), laddas ned från Hembygdsföreningens hemsida.

Läs mer...
 
Bilturer i Rickul/Nuckö på den egna datorn
Skrivet av Göte Brunberg 2012-05-24

Sedan några år tillbaka har Google en tjänst, ”Street View”, som gör det möjligt att göra ”bilturer” på gator och vägar över hela världen på den egna datorn. Man kan också stanna bilen och titta på utsikten från vägen åt alla håll. Helt nyligen har man utökat tjänsten så att den nu även finns för Estland. I Rickul/Nucköområdet har man täckt in de större vägarna, och även många av de mindre.

Läs mer...
 

Majviva
Majvivan (Primula farinosa) växer allmänt på ängar och hövallar i Rickul/Nucköområdet

MedlemsinloggningKalender

<<  April 2017  >>
 må  ti  on  to  fr  lö  sö 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
171819202123
24252627282930