Skip to content
» Startsidan Dialektdatabas
Dialektord i rickulmålet
Skrivet av Göte Brunberg

Den variant av de estlandssvenska dialekterna som talades i Rickul/Nucköområdet kallas för "nuckösvenska". Av denna fanns det ett antal lokala varianter, som främst skilde sig genom uttalet men även genom att ordförrådet var något olika. När Rickul/Nuckö Hembygdsförening för ett antal år sedan startade ett projekt för att dokumentera de dialektala orden inom området med böjningar och uttal, insåg vi att det var omöjligt att täcka in samtliga varianter. Vi valde därför att dokumentera den dialekt som talades i Rickul kommun, och benämnde den "rickulmålet".

Sökmenyn

Ett resultatet av arbetet är en orddatabas i vilken man som sökobjekt kan mata in ett högsvenskt ord och som resultat få motsvarande dialektord. Detta gör man i Sökmenyn.

En anvisning för hur man tolkar sökresultatet och hur orden skall uttalas kan laddas ned här.

Skicka gärna kommentarer till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Om det gäller något bestämt ord, använd ordets index som referens.