Bildmenyn
Bild B210169-25
Hullo, lektor Hans Pöhls 50-årsdag, Ormsö 15/8 1926. Fam. Johannes Pöhl L.a Rågö, hälsn. fr vännerna utanför Hans Pöhls hus.