Bildmenyn
Bild B402033-21
Ormsö, Håkabackan, Vaksams gamla stuga, obs! brunnen med ämbaret, en av de sista rökstugorna på Ormsö