Bildmenyn
Bild B515044-35
Lärargrupp på sommarkurs i Hullo folkskola på Ormsö 1935