Bildmenyn
Bild B601022-10
Ormsö, Rälby,Galtiens bruker (gamla Tider)färdigtröskat