Bildmenyn
Bild B601022-36
Ormsö, höet köres hem, frk. Österblom ser ut att lugna ner hästen ?