Bildmenyn
Bild B601023-05
Ormsö, rågtröskning i Rälby, i halmlasset längst till hö Agneta Lindström Smesa, stående till vä. Agneta Enkvist kallad Back-Anet första gästen på Ormsö ålderdomshem