Bildmenyn
Bild B601023-10
Ormsö, Agneta Lindström med barn Rälby, vid spinnrocken