Bildmenyn
Bild B601023-13
Ormsö, sjötång köres till åkern 4 hästar med vagnar