Bildmenyn
Bild B601023-18
Ormsö, Rälbyflickor fyra ”piar” Lydia Lindström Smes, Agneta Vennberg Nybondas, Agneta Nyblom Erjas, Alida Alström Galgårds
och två buspojkar i förgrunden. Rälby 1939.