Bildmenyn
Bild B601045-19
Ormsö, piar och män tröskar i Sviby fr.vä. 1, Johan Appelblom Påls,
2, Maria Wallin Härmas, 3, Gertrud Fält Erkors, 4, Maria Ahlqvist Bärtas, 5, Katarina Liljebäck Marks, 6, Gertrud Sjöman Bäntas,
7, Katarina Lilja Erjas, 8, Katarina Blomman Tomas, 9, Johan Engdal
Pjars, 10, Anders Alros Hansas
l