Bildmenyn
Bild B601051-18
Ormsö, Gertrud Timm med sin obligatoriska stickning i sällskap av en turist