Bildmenyn
Bild B601052-00
Ormsö, kvinnor i arbete för missionen, symöte i Rönnbergs kök i Rälby 1920-tal. fr.vä 1, Gertrud Nordsten Jobas, 2, Agneta Hedenström Backes, 3,Maria Vennberg Nybondas, 4,Katarina Lauren
Larsa, 5, Gertrud Åkerman Hanas, 6, Agneta Rosendal Pjars,
7, Katarina Gärdström Tines, Naemi Rönnberg Betania