Bildmenyn
Bild B601052-05
Slåttertid, Ormsö, Diby Orbasa, Anders Ahlberg med syster och svåger (nf)