Bildmenyn
Bild B601052-06
Ormsö ,Slåtter i Fällarna, Lars Rönnkvist Fäll Andors, Johan Landman sr, Fäll Erkors, Johan Häggblom Fäll Klosas, Johan Fällman Fäll Hansas, Lars Landman Rälby Hansas, Johan Landman jr Fäll Erkors, Johan Lundström Kärrslätt Larsa, Johan Fällman Fäll Hansas,
Johan Förberg Håkabackan Backasa. 1937