Bildmenyn
Bild B601052-08
Ormsö Fällarna,talko, Fäll Andors stall får nytt halmtak (Rönnkvist)
1, Lars Laur Mas Tomas Kärrslätt, 2, Lars Stenros Petors Kärrslätt,
3, Johan Lindström Fäll Laras ?, 4, Lars Rönnkvist Fäll Andors,
5, Agneta Rönnkvist Fäll Andors, 6, Anders Sandell Magnushov,
7, Johan Landman senior Fäll Erkors