Bildmenyn
Bild B601065-34
Ormsö, Rälby kvinna plöjer på åkern och vägen ner mot Betania,
byn i bakgrunden