Bildmenyn
Bild B601079-24
Ormsö, kvinna plöjer med häst, kanske för potatissättning