Bildmenyn
Bild B601083-25
Ormsö, Fällarna, stort trösktalko med ångdrivet tröskverk