Bildmenyn
Bild B601085-32
Ormsö,Hullo kommunalhuset (målartalko) F.d."Fridhem" som byggdes åt missionären från Sverige L J Österblom.
Till vä läraren Anders Westerblom och nedanför stegen Johan Landman senior