Bildmenyn
Bild B601087-21
Ormsö. Hullo, kvinnor slår och räfsar gräs på gravgården