Bildmenyn
Bild B601094-17
Ormsö, matrast på en skördeåker, antagligen talko