Bildmenyn
Bild B601095-20
Ormsö,Håkabackan, lien slipas hos Gertrud och Anders Vaksam Larsa.