Bildmenyn
Bild B601098-16
Ormsö, fröken Ulla Österblom med stickning samt häst och arbetsvagn besökte Ormsö flera gånger