Bildmenyn
Bild B601098-25
Ormsö, Johan Lilja med lie på gårdsplan och en typisk slipsten vid husväggen. Liemodellen också typisk bland estlandssvenska
Han bär också manlig Ormsödräkt.