Bildmenyn
Bild B601098-32
Ormsö, kvinna i Ormsödräkt med bindpung och stickning framför en husknut med en klassisk slipstensmodell