Bildmenyn
Bild B601100-29
Ormsö, Agneta Enkel vid spinnrock, Rumpo, Hindors Bärdas