Bildmenyn
Bild B601141-10
Ormsö, Hullo-flickor promenerar fram med sin stickning
Fr. vä. 1, Maria Wallin Hullo Härmas gift Rosenblad, 2, Gertrud Fält
Hullo Ärkors Gift Grönman, 3, Katarina Lilja Hullo Erjas, 4, Katarina
Blomman Borrby Lill-Grais gift Fält, 5, Katarina Liljebäck Hullo Marks,
6, Gertrud Sjöman Hullo Bäntas, 7, Maria Alkvist Bärtas