Bildmenyn
Bild B601142-18
Ormsö, Maria Fält Erkors Hullo, med häst och vagn, Kerstin Hammarin på sågspånsäckar i vagnen utanför prästgårdens ladugård 1933-34