Bildmenyn
Bild B601142-19
Ormsö,Pastoratet,Hullo, fr.vä. Kerstin Hammarin med mormor och mor samt Märta Bäckman från Sverige, samt korna på grönbete utanför prästgårdens ladugård 1933 ca. ?