Bildmenyn
Bild B601144-13
Ormsö,Håkabackan tröskning i rian med slaga (pinta) , Hans Vaksam med son och dotter, Andorsa