Bildmenyn
Bild B601144-14
Ormsö,Fällarna Katarina Lindström med sin dotter Maria i famnen och till hö. kusin Katarina Fällman, till vä Gertrud Fält har samlats till kvällsarbete kring fotogenlampan, Fäll Larasa 1924 foto Johan Lindström