Bildmenyn
Bild B601144-35
Ormsö, säden skall ”roas” i rian innan den tröskas med pinta eller slaga (se 6-01-361-02) Andorsa Håkabackan,
Gertrud och Hans Waksam