Bildmenyn
Bild B601157-04
Ormsö, Kärrslätt, färdigtröskad halm lastas vid byns tröskverk.
Från vä. 1, Maria Laderman Kobbes, 2, Maria Svärd Jonas, 3, Anders
Bergström Tines, 4, Anders Timmerman Pears, 5, Axel Österberg
Smenes, 6, John Svärd Jonas. Alla från Kärrslätt.