Bildmenyn
Bild B601157-05
Ormsö, Framför rian ett vagnslass spannmål till eller från tröskverket ? På lasten sitter barn från Norrsmeds eller Smenes gård i Kärrslätt