Bildmenyn
Bild B601157-07
Ormsö, rågtröskning i Kärrslätt trösklada (nf)