Bildmenyn
Bild B601253-02
Ormsö, Saxby, familjen Vesterblom skördar säd , Anders med lien