Bildmenyn
Bild B601254-03
Ormsö, Hullo, hornmina från första världskriget används som bykbalja vid tvätt