Bildmenyn
Bild B601360-01
Ormsö, Sviby, Maria (Slät) Sarberg plöjer med häst och åder