Bildmenyn
Bild B601360-03
Ormsö, fyra kvinnor skörda med skära, Sviby, Nybondas Kälgana opa Ser-gårda