Bildmenyn
Bild B601361-01A
A Ormsö, rågskörd två män och två kvinnor, ”Svibehoe 361-01 A