Bildmenyn
Bild B601361-02
Ormsö, Hans Waksam med syster Handtröskning,”rava”