Bildmenyn
Bild B601361-03
Ormsö,Håkabackan tröskning i rian med slaga, Hans Vaksam med son och dotter, Andorsa