Bildmenyn
Bild B601407-20
Ormsö, Sviby brygga 1932-33, i mitten Hans Widgren, Hosby, Anders Gärdström Rälby bl.a, bygger nya bryggan, klar 1933 (byggdes i statlig regi som beredskapsarbete)