Bildmenyn
Bild B601411-28
Ormsö, Magnushov, slåtter, 3:e fr v Hans Berggren, 4:e Alex. Pikner, trädgårdsmästare