Bildmenyn
Bild B601411-40
Ormsö, Magnushov, Hans Berggren med fru och symaskin