Bildmenyn
Bild B601411-41
Ormsö, , Magnushov, Mina Brey f. Grundsten, moster till Alide Westerblom, f. Pikner