Bildmenyn
Bild B601412-07
Ormsö, Fred Brey ser på när frun mjölkar kon