Bildmenyn
Bild B601417-06
Ormsö, fårklippning i Hullo